Alle vervoegingen van het werkwoord binnendrijven

infinitivus - infinitiefinfinitive
binnendrijven
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • drijf binnen
 
 • drijf binnen jij/je?
jij, je
 • drijft binnen
u
 • drijft binnen
hij
zij, ze
het
men
 • drijft binnen
zij, ze
wij, we
jullie
 • drijven binnen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • binnendrijf
dat jij, je
 • binnendrijft
dat u
 • binnendrijft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • binnendrijft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • binnendrijven
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • dreef binnen
zij, ze
wij, we
jullie
 • dreven binnen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • binnendreef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • binnendreven
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • binnengedreven
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • binnendrijvend