Alle vervoegingen van het werkwoord toedrijven

infinitivus - infinitief infinitive
toedrijven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • drijf toe
 
 • drijf toe jij/je?
jij, je
 • drijft toe
u
 • drijft toe
hij
zij, ze
het
men
 • drijft toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • drijven toe
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • toedrijf
dat jij, je
 • toedrijft
dat u
 • toedrijft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toedrijft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toedrijven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • dreef toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • dreven toe
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toedreef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toedreven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • toegedreven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • toedrijvend