Alle vervoegingen van het werkwoord wegdrijven

infinitivus - infinitief infinitive
wegdrijven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • drijf weg
 
 • drijf weg jij/je?
jij, je
 • drijft weg
u
 • drijft weg
hij
zij, ze
het
men
 • drijft weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • drijven weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wegdrijf
dat jij, je
 • wegdrijft
dat u
 • wegdrijft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegdrijft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegdrijven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • dreef weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • dreven weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegdreef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegdreven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggedreven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wegdrijvend