Alle vervoegingen van het werkwoord bovendrijven

infinitivus - infinitiefinfinitive
bovendrijven
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • drijf boven
 
 • drijf boven jij/je?
jij, je
 • drijft boven
u
 • drijft boven
hij
zij, ze
het
men
 • drijft boven
zij, ze
wij, we
jullie
 • drijven boven
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • bovendrijf
dat jij, je
 • bovendrijft
dat u
 • bovendrijft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bovendrijft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bovendrijven
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • dreef boven
zij, ze
wij, we
jullie
 • dreven boven
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bovendreef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bovendreven
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • bovengedreven
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • bovendrijvend