Alle vervoegingen van het werkwoord ontvangen

infinitivus - infinitief infinitive
ontvangen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • ontvang
 
 • ontvang jij/je?
jij, je
 • ontvangt
u
 • ontvangt
hij
zij, ze
het
men
 • ontvangt
zij, ze
wij, we
jullie
 • ontvangen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • ontving
zij, ze
wij, we
jullie
 • ontvingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • ontvangen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • ontvangend
vertaling english translation
 • to receive
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
terugontvangen
 • ontvang terug
 • ontvangt terug
 • ontving terug
 • ontvingen terug
terugontvangen