Alle vervoegingen van het werkwoord waaien

infinitivus - infinitief infinitive
waaien
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • waai
 
 • waai jij/je?
jij, je
 • waait
u
 • waait
hij
zij, ze
het
men
 • waait
zij, ze
wij, we
jullie
 • waaien
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • woei
 • waaide
zij, ze
wij, we
jullie
 • woeien
 • waaiden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gewaaid
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • waaiend
vertaling english translation
 • to blow
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aanwaaien
 • waai aan
 • waait aan
 • woei aan
 • woeien aan
aangewaaid
afwaaien
 • waai af
 • waait af
 • woei af
 • woeien af
afgewaaid
inwaaien
 • waai in
 • waait in
 • woei in
 • woeien in
ingewaaid
omwaaien
 • waai om
 • waait om
 • woei om
 • woeien om
omgewaaid
opwaaien
 • waai op
 • waait op
 • woei op
 • woeien op
opgewaaid
overwaaien
 • waai over
 • waait over
 • woei over
 • woeien over
overgewaaid
 • to blow over
toewaaien
 • waai toe
 • waait toe
 • woei toe
 • woeien toe
toegewaaid
uitwaaien
 • waai uit
 • waait uit
 • woei uit
 • woeien uit
uitgewaaid
wegwaaien
 • waai weg
 • waait weg
 • woei weg
 • woeien weg
weggewaaid
 • to fly away
 • to blow away
omverwaaien
 • waai omver
 • waait omver
 • woei omver
 • woeien omver
omvergewaaid
binnenwaaien
 • waai binnen
 • waait binnen
 • woei binnen
 • woeien binnen
binnengewaaid
openwaaien
 • waai open
 • waait open
 • woei open
 • woeien open
opengewaaid
 • to blow open
loswaaien
 • waai los
 • waait los
 • woei los
 • woeien los
losgewaaid