Alle vervoegingen van het werkwoord toewaaien

infinitivus - infinitief infinitive
toewaaien
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • waai toe
 
 • waai toe jij/je?
jij, je
 • waait toe
u
 • waait toe
hij
zij, ze
het
men
 • waait toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • waaien toe
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • toewaai
dat jij, je
 • toewaait
dat u
 • toewaait
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toewaait
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toewaaien
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • woei toe
 • waaide toe
zij, ze
wij, we
jullie
 • woeien toe
 • waaiden toe
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • toewoei
 • toewaaide
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • toewoeien
 • toewaaiden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • toegewaaid
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • toewaaiend