Alle vervoegingen van het werkwoord wijzen

infinitivus - infinitief infinitive
wijzen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • wijs
 
 • wijs jij/je?
jij, je
 • wijst
u
 • wijst
hij
zij, ze
het
men
 • wijst
zij, ze
wij, we
jullie
 • wijzen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • wees
zij, ze
wij, we
jullie
 • wezen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gewezen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wijzend
vertaling english translation
 • to point
 • to point out
 • to point to
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aanwijzen
 • wijs aan
 • wijst aan
 • wees aan
 • wezen aan
aangewezen
 • to point out
 • to indicate
afwijzen
 • wijs af
 • wijst af
 • wees af
 • wezen af
afgewezen
 • to reject
 • to turn down
nawijzen
 • wijs na
 • wijst na
 • wees na
 • wezen na
nagewezen
terechtwijzen
 • wijs terecht
 • wijst terecht
 • wees terecht
 • wezen terecht
terechtgewezen
terugwijzen
 • wijs terug
 • wijst terug
 • wees terug
 • wezen terug
teruggewezen
toewijzen
 • wijs toe
 • wijst toe
 • wees toe
 • wezen toe
toegewezen
 • to assign
 • to allocate
uitwijzen
 • wijs uit
 • wijst uit
 • wees uit
 • wezen uit
uitgewezen
vooruitwijzen
 • wijs vooruit
 • wijst vooruit
 • wees vooruit
 • wezen vooruit
vooruitgewezen
omhoogwijzen
 • wijs omhoog
 • wijst omhoog
 • wees omhoog
 • wezen omhoog
omhooggewezen