Alle vervoegingen van het werkwoord gaan

infinitivus - infinitief infinitive
gaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • ga
 
 • ga jij/je?
jij, je
 • gaat
u
 • gaat
hij
zij, ze
het
men
 • gaat
zij, ze
wij, we
jullie
 • gaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • ging
zij, ze
wij, we
jullie
 • gingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gegaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • gaand
vertaling english translation
 • to go
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
ingaan
 • ga in
 • gaat in
 • ging in
 • gingen in
ingegaan
losgaan
 • ga los
 • gaat los
 • ging los
 • gingen los
losgegaan
aangaan
 • ga aan
 • gaat aan
 • ging aan
 • gingen aan
aangegaan
achternagaan
 • ga achterna
 • gaat achterna
 • ging achterna
 • gingen achterna
achternagegaan
achteruitgaan
 • ga achteruit
 • gaat achteruit
 • ging achteruit
 • gingen achteruit
achteruitgegaan
afgaan
 • ga af
 • gaat af
 • ging af
 • gingen af
afgegaan
binnengaan
 • ga binnen
 • gaat binnen
 • ging binnen
 • gingen binnen
binnengegaan
 • to enter
 • to go inside
buitengaan
 • ga buiten
 • gaat buiten
 • ging buiten
 • gingen buiten
buitengegaan
dichtgaan
 • ga dicht
 • gaat dicht
 • ging dicht
 • gingen dicht
dichtgegaan
doodgaan
 • ga dood
 • gaat dood
 • ging dood
 • gingen dood
doodgegaan
doorgaan
 • ga door
 • gaat door
 • ging door
 • gingen door
doorgegaan
heengaan
 • ga heen
 • gaat heen
 • ging heen
 • gingen heen
heengegaan
kapotgaan
 • ga kapot
 • gaat kapot
 • ging kapot
 • gingen kapot
kapotgegaan
langsgaan
 • ga langs
 • gaat langs
 • ging langs
 • gingen langs
langsgegaan
meegaan
 • ga mee
 • gaat mee
 • ging mee
 • gingen mee
meegegaan
misgaan
 • ga mis
 • gaat mis
 • ging mis
 • gingen mis
misgegaan
nagaan
 • ga na
 • gaat na
 • ging na
 • gingen na
nagegaan
neergaan
 • ga neer
 • gaat neer
 • ging neer
 • gingen neer
neergegaan
omgaan
 • ga om
 • gaat om
 • ging om
 • gingen om
omgegaan
omhooggaan
 • ga omhoog
 • gaat omhoog
 • ging omhoog
 • gingen omhoog
omhooggegaan
omlaaggaan
 • ga omlaag
 • gaat omlaag
 • ging omlaag
 • gingen omlaag
omlaaggegaan
ondergaan
 • ga onder
 • gaat onder
 • ging onder
 • gingen onder
ondergegaan
onderuitgaan
 • ga onderuit
 • gaat onderuit
 • ging onderuit
 • gingen onderuit
onderuitgegaan
opengaan
 • ga open
 • gaat open
 • ging open
 • gingen open
opengegaan
opgaan
 • ga op
 • gaat op
 • ging op
 • gingen op
opgegaan
overgaan
 • ga over
 • gaat over
 • ging over
 • gingen over
overgegaan
rondgaan
 • ga rond
 • gaat rond
 • ging rond
 • gingen rond
rondgegaan
samengaan
 • ga samen
 • gaat samen
 • ging samen
 • gingen samen
samengegaan
schoolgaan
 • ga school
 • gaat school
 • ging school
 • gingen school
schoolgegaan
schootgaan
 • ga schoot
 • gaat schoot
 • ging schoot
 • gingen schoot
schootgegaan
schuilgaan
 • ga schuil
 • gaat schuil
 • ging schuil
 • gingen schuil
schuilgegaan
stukgaan
 • ga stuk
 • gaat stuk
 • ging stuk
 • gingen stuk
stukgegaan
tegengaan
 • ga tegen
 • gaat tegen
 • ging tegen
 • gingen tegen
tegengegaan
tekeergaan
 • ga tekeer
 • gaat tekeer
 • ging tekeer
 • gingen tekeer
tekeergegaan
platgaan
 • ga plat
 • gaat plat
 • ging plat
 • gingen plat
platgegaan
bijgaan
 • ga bij
 • gaat bij
 • ging bij
 • gingen bij
bijgegaan
achtergaan
 • ga achter
 • gaat achter
 • ging achter
 • gingen achter
achtergegaan
opzijgaan
 • ga opzij
 • gaat opzij
 • ging opzij
 • gingen opzij
opzijgegaan
diepgaan
 • ga diep
 • gaat diep
 • ging diep
 • gingen diep
diepgegaan
tenietgaan
 • ga teniet
 • gaat teniet
 • ging teniet
 • gingen teniet
tenietgegaan
 • to dwindle
teruggaan
 • ga terug
 • gaat terug
 • ging terug
 • gingen terug
teruggegaan
 • to return
 • to go back
 • to turn around
toegaan
 • ga toe
 • gaat toe
 • ging toe
 • gingen toe
toegegaan
uiteengaan
 • ga uiteen
 • gaat uiteen
 • ging uiteen
 • gingen uiteen
uiteengegaan
 • to split
 • to separate
 • to divorce
voorbijgaan
 • ga voorbij
 • gaat voorbij
 • ging voorbij
 • gingen voorbij
voorbijgegaan
 • to overtake
 • to pass away
voorgaan
 • ga voor
 • gaat voor
 • ging voor
 • gingen voor
voorgegaan
voortgaan
 • ga voort
 • gaat voort
 • ging voort
 • gingen voort
voortgegaan
weggaan
 • ga weg
 • gaat weg
 • ging weg
 • gingen weg
weggegaan
 • to leave
 • to go
 • to take off