Alle vervoegingen van het werkwoord doodgaan

infinitivus - infinitief infinitive
doodgaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • ga dood
 
 • ga dood jij/je?
jij, je
 • gaat dood
u
 • gaat dood
hij
zij, ze
het
men
 • gaat dood
zij, ze
wij, we
jullie
 • gaan dood
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • doodga
dat jij, je
 • doodgaat
dat u
 • doodgaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doodgaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doodgaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • ging dood
zij, ze
wij, we
jullie
 • gingen dood
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doodging
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doodgingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • doodgegaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • doodgaand