Alle vervoegingen van het werkwoord misgaan

infinitivus - infinitief infinitive
misgaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • ga mis
 
 • ga mis jij/je?
jij, je
 • gaat mis
u
 • gaat mis
hij
zij, ze
het
men
 • gaat mis
zij, ze
wij, we
jullie
 • gaan mis
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • misga
dat jij, je
 • misgaat
dat u
 • misgaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • misgaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • misgaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • ging mis
zij, ze
wij, we
jullie
 • gingen mis
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • misging
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • misgingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • misgegaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • misgaand