Alle vervoegingen van het werkwoord achteruitgaan

infinitivus - infinitiefinfinitive
achteruitgaan
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • ga achteruit
 
 • ga achteruit jij/je?
jij, je
 • gaat achteruit
u
 • gaat achteruit
hij
zij, ze
het
men
 • gaat achteruit
zij, ze
wij, we
jullie
 • gaan achteruit
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • achteruitga
dat jij, je
 • achteruitgaat
dat u
 • achteruitgaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteruitgaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteruitgaan
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • ging achteruit
zij, ze
wij, we
jullie
 • gingen achteruit
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achteruitging
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achteruitgingen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • achteruitgegaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • achteruitgaand