Alle vervoegingen van het werkwoord afgaan

infinitivus - infinitiefinfinitive
afgaan
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • ga af
 
 • ga af jij/je?
jij, je
 • gaat af
u
 • gaat af
hij
zij, ze
het
men
 • gaat af
zij, ze
wij, we
jullie
 • gaan af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • afga
dat jij, je
 • afgaat
dat u
 • afgaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afgaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afgaan
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • ging af
zij, ze
wij, we
jullie
 • gingen af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afging
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afgingen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • afgegaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • afgaand