Alle vervoegingen van het werkwoord achtergaan

infinitivus - infinitiefinfinitive
achtergaan
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • ga achter
 
 • ga achter jij/je?
jij, je
 • gaat achter
u
 • gaat achter
hij
zij, ze
het
men
 • gaat achter
zij, ze
wij, we
jullie
 • gaan achter
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • achterga
dat jij, je
 • achtergaat
dat u
 • achtergaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achtergaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achtergaan
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • ging achter
zij, ze
wij, we
jullie
 • gingen achter
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • achterging
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • achtergingen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • achtergegaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • achtergaand