Alle vervoegingen van het werkwoord heengaan

infinitivus - infinitief infinitive
heengaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • ga heen
 
 • ga heen jij/je?
jij, je
 • gaat heen
u
 • gaat heen
hij
zij, ze
het
men
 • gaat heen
zij, ze
wij, we
jullie
 • gaan heen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • heenga
dat jij, je
 • heengaat
dat u
 • heengaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • heengaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • heengaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • ging heen
zij, ze
wij, we
jullie
 • gingen heen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • heenging
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • heengingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • heengegaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • heengaand