Alle vervoegingen van het werkwoord neergaan

infinitivus - infinitief infinitive
neergaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • ga neer
 
 • ga neer jij/je?
jij, je
 • gaat neer
u
 • gaat neer
hij
zij, ze
het
men
 • gaat neer
zij, ze
wij, we
jullie
 • gaan neer
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • neerga
dat jij, je
 • neergaat
dat u
 • neergaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • neergaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • neergaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • ging neer
zij, ze
wij, we
jullie
 • gingen neer
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • neerging
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • neergingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • neergegaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • neergaand