Alle vervoegingen van het werkwoord doorgaan

infinitivus - infinitief infinitive
doorgaan
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • ga door
 
 • ga door jij/je?
jij, je
 • gaat door
u
 • gaat door
hij
zij, ze
het
men
 • gaat door
zij, ze
wij, we
jullie
 • gaan door
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • doorga
dat jij, je
 • doorgaat
dat u
 • doorgaat
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorgaat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorgaan
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • ging door
zij, ze
wij, we
jullie
 • gingen door
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorging
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorgingen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • doorgegaan
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • doorgaand