Alle vervoegingen van het werkwoord schieten

infinitivus - infinitief infinitive
schieten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • schiet
 
 • schiet jij/je?
jij, je
 • schiet
u
 • schiet
hij
zij, ze
het
men
 • schiet
zij, ze
wij, we
jullie
 • schieten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • schoot
zij, ze
wij, we
jullie
 • schoten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geschoten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • schietend
vertaling english translation
 • to shoot
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
opschieten
 • schiet op
 • schoot op
 • schoten op
opgeschoten
aanschieten
 • schiet aan
 • schoot aan
 • schoten aan
aangeschoten
afschieten
 • schiet af
 • schoot af
 • schoten af
afgeschoten
binnenschieten
 • schiet binnen
 • schoot binnen
 • schoten binnen
binnengeschoten
doodschieten
 • schiet dood
 • schoot dood
 • schoten dood
doodgeschoten
 • to shoot dead
doorschieten
 • schiet door
 • schoot door
 • schoten door
doorgeschoten
inschieten
 • schiet in
 • schoot in
 • schoten in
ingeschoten
kapotschieten
 • schiet kapot
 • schoot kapot
 • schoten kapot
kapotgeschoten
kuitschieten
 • schiet kuit
 • schoot kuit
 • schoten kuit
kuitgeschoten
leegschieten
 • schiet leeg
 • schoot leeg
 • schoten leeg
leeggeschoten
losschieten
 • schiet los
 • schoot los
 • schoten los
losgeschoten
misschieten
 • schiet mis
 • schoot mis
 • schoten mis
misgeschoten
neerschieten
 • schiet neer
 • schoot neer
 • schoten neer
neergeschoten
omhoogschieten
 • schiet omhoog
 • schoot omhoog
 • schoten omhoog
omhooggeschoten
omschieten
 • schiet om
 • schoot om
 • schoten om
omgeschoten
omverschieten
 • schiet omver
 • schoot omver
 • schoten omver
omvergeschoten
openschieten
 • schiet open
 • schoot open
 • schoten open
opengeschoten
overhoopschieten
 • schiet overhoop
 • schoot overhoop
 • schoten overhoop
overhoopgeschoten
overschieten
 • schiet over
 • schoot over
 • schoten over
overgeschoten
platschieten
 • schiet plat
 • schoot plat
 • schoten plat
platgeschoten
stukschieten
 • schiet stuk
 • schoot stuk
 • schoten stuk
stukgeschoten
tekortschieten
 • schiet tekort
 • schoot tekort
 • schoten tekort
tekortgeschoten
 • to fall short
terugschieten
 • schiet terug
 • schoot terug
 • schoten terug
teruggeschoten
toeschieten
 • schiet toe
 • schoot toe
 • schoten toe
toegeschoten
uitschieten
 • schiet uit
 • schoot uit
 • schoten uit
uitgeschoten
volschieten
 • schiet vol
 • schoot vol
 • schoten vol
volgeschoten
voorbijschieten
 • schiet voorbij
 • schoot voorbij
 • schoten voorbij
voorbijgeschoten
voorschieten
 • schiet voor
 • schoot voor
 • schoten voor
voorgeschoten
wegschieten
 • schiet weg
 • schoot weg
 • schoten weg
weggeschoten
lekschieten
 • schiet lek
 • schoot lek
 • schoten lek
lekgeschoten
langsschieten
 • schiet langs
 • schoot langs
 • schoten langs
langsgeschoten