Alle vervoegingen van het werkwoord smijten

infinitivus - infinitief infinitive
smijten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • smijt
 
 • smijt jij/je?
jij, je
 • smijt
u
 • smijt
hij
zij, ze
het
men
 • smijt
zij, ze
wij, we
jullie
 • smijten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • smeet
zij, ze
wij, we
jullie
 • smeten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gesmeten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • smijtend
vertaling english translation
 • to throw
 • to fling
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
dichtsmijten
 • smijt dicht
 • smeet dicht
 • smeten dicht
dichtgesmeten
insmijten
 • smijt in
 • smeet in
 • smeten in
ingesmeten
neersmijten
 • smijt neer
 • smeet neer
 • smeten neer
neergesmeten
omsmijten
 • smijt om
 • smeet om
 • smeten om
omgesmeten
opensmijten
 • smijt open
 • smeet open
 • smeten open
opengesmeten
stuksmijten
 • smijt stuk
 • smeet stuk
 • smeten stuk
stukgesmeten
toesmijten
 • smijt toe
 • smeet toe
 • smeten toe
toegesmeten
uitsmijten
 • smijt uit
 • smeet uit
 • smeten uit
uitgesmeten
wegsmijten
 • smijt weg
 • smeet weg
 • smeten weg
weggesmeten
 • to throw out
 • to throw away
afsmijten
 • smijt af
 • smeet af
 • smeten af
afgesmeten
buitensmijten
 • smijt buiten
 • smeet buiten
 • smeten buiten
buitengesmeten
kapotsmijten
 • smijt kapot
 • smeet kapot
 • smeten kapot
kapotgesmeten