Alle vervoegingen van het werkwoord dringen

infinitivus - infinitief infinitive
dringen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • dring
 
 • dring jij/je?
jij, je
 • dringt
u
 • dringt
hij
zij, ze
het
men
 • dringt
zij, ze
wij, we
jullie
 • dringen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • drong
zij, ze
wij, we
jullie
 • drongen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gedrongen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • dringend
vertaling english translation
 • to push
 • to hurry
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
aandringen
 • dring aan
 • dringt aan
 • drong aan
 • drongen aan
aangedrongen
binnendringen
 • dring binnen
 • dringt binnen
 • drong binnen
 • drongen binnen
binnengedrongen
doordringen
 • dring door
 • dringt door
 • drong door
 • drongen door
doorgedrongen
indringen
 • dring in
 • dringt in
 • drong in
 • drongen in
ingedrongen
opdringen
 • dring op
 • dringt op
 • drong op
 • drongen op
opgedrongen
opeendringen
 • dring opeen
 • dringt opeen
 • drong opeen
 • drongen opeen
opeengedrongen
samendringen
 • dring samen
 • dringt samen
 • drong samen
 • drongen samen
samengedrongen
terugdringen
 • dring terug
 • dringt terug
 • drong terug
 • drongen terug
teruggedrongen
voordringen
 • dring voor
 • dringt voor
 • drong voor
 • drongen voor
voorgedrongen
wegdringen
 • dring weg
 • dringt weg
 • drong weg
 • drongen weg
weggedrongen