Alle vervoegingen van het werkwoord opeendringen

infinitivus - infinitief infinitive
opeendringen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • dring opeen
 
 • dring opeen jij/je?
jij, je
 • dringt opeen
u
 • dringt opeen
hij
zij, ze
het
men
 • dringt opeen
zij, ze
wij, we
jullie
 • dringen opeen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • opeendring
dat jij, je
 • opeendringt
dat u
 • opeendringt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • opeendringt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • opeendringen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • drong opeen
zij, ze
wij, we
jullie
 • drongen opeen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • opeendrong
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • opeendrongen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • opeengedrongen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • opeendringend