Alle vervoegingen van het werkwoord wegdringen

infinitivus - infinitief infinitive
wegdringen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • dring weg
 
 • dring weg jij/je?
jij, je
 • dringt weg
u
 • dringt weg
hij
zij, ze
het
men
 • dringt weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • dringen weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wegdring
dat jij, je
 • wegdringt
dat u
 • wegdringt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegdringt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegdringen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • drong weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • drongen weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegdrong
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegdrongen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggedrongen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wegdringend