Alle vervoegingen van het werkwoord binnendringen

infinitivus - infinitief infinitive
binnendringen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • dring binnen
 
 • dring binnen jij/je?
jij, je
 • dringt binnen
u
 • dringt binnen
hij
zij, ze
het
men
 • dringt binnen
zij, ze
wij, we
jullie
 • dringen binnen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • binnendring
dat jij, je
 • binnendringt
dat u
 • binnendringt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • binnendringt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • binnendringen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • drong binnen
zij, ze
wij, we
jullie
 • drongen binnen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • binnendrong
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • binnendrongen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • binnengedrongen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • binnendringend