Alle vervoegingen van het werkwoord snijden

infinitivus - infinitief infinitive
snijden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • snij
 • snijd
 
 • snij jij/je?
 • snijd jij/je?
jij, je
 • snijdt
u
 • snijdt
hij
zij, ze
het
men
 • snijdt
zij, ze
wij, we
jullie
 • snijden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sneed
zij, ze
wij, we
jullie
 • sneden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gesneden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • snijdend
vertaling english translation
 • to cut
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
houtsnijden
 • snijdt hout
 • sneed hout
 • sneden hout
houtgesneden
aansnijden
 • snij aan
 • snijd aan
 • snijdt aan
 • sneed aan
 • sneden aan
aangesneden
afsnijden
 • snij af
 • snijd af
 • snijdt af
 • sneed af
 • sneden af
afgesneden
bijsnijden
 • snij bij
 • snijd bij
 • snijdt bij
 • sneed bij
 • sneden bij
bijgesneden
doorsnijden
 • snij door
 • snijd door
 • snijdt door
 • sneed door
 • sneden door
doorgesneden
fijnsnijden
 • snij fijn
 • snijd fijn
 • snijdt fijn
 • sneed fijn
 • sneden fijn
fijngesneden
insnijden
 • snij in
 • snijd in
 • snijdt in
 • sneed in
 • sneden in
ingesneden
kapotsnijden
 • snij kapot
 • snijd kapot
 • snijdt kapot
 • sneed kapot
 • sneden kapot
kapotgesneden
kleinsnijden
 • snij klein
 • snijd klein
 • snijdt klein
 • sneed klein
 • sneden klein
kleingesneden
lossnijden
 • snij los
 • snijd los
 • snijdt los
 • sneed los
 • sneden los
losgesneden
opensnijden
 • snij open
 • snijd open
 • snijdt open
 • sneed open
 • sneden open
opengesneden
opsnijden
 • snij op
 • snijd op
 • snijdt op
 • sneed op
 • sneden op
opgesneden
oversnijden
 • snij over
 • snijd over
 • snijdt over
 • sneed over
 • sneden over
overgesneden
stuksnijden
 • snij stuk
 • snijd stuk
 • snijdt stuk
 • sneed stuk
 • sneden stuk
stukgesneden
toesnijden
 • snij toe
 • snijd toe
 • snijdt toe
 • sneed toe
 • sneden toe
toegesneden
uitsnijden
 • snij uit
 • snijd uit
 • snijdt uit
 • sneed uit
 • sneden uit
uitgesneden
voorsnijden
 • snij voor
 • snijd voor
 • snijdt voor
 • sneed voor
 • sneden voor
voorgesneden
wegsnijden
 • snij weg
 • snijd weg
 • snijdt weg
 • sneed weg
 • sneden weg
weggesneden
schoonsnijden
 • snijd schoon
 • snijdt schoon
 • sneed schoon
 • sneden schoon
schoongesneden