Alle vervoegingen van het werkwoord schrijven

infinitivus - infinitief infinitive
schrijven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • schrijf
 
 • schrijf jij/je?
jij, je
 • schrijft
u
 • schrijft
hij
zij, ze
het
men
 • schrijft
zij, ze
wij, we
jullie
 • schrijven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • schreef
zij, ze
wij, we
jullie
 • schreven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • geschreven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • schrijvend
vertaling english translation
 • to write
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
opschrijven
 • schrijf op
 • schrijft op
 • schreef op
 • schreven op
opgeschreven
aaneenschrijven
 • schrijf aaneen
 • schrijft aaneen
 • schreef aaneen
 • schreven aaneen
aaneengeschreven
aanschrijven
 • schrijf aan
 • schrijft aan
 • schreef aan
 • schreven aan
aangeschreven
afschrijven
 • schrijf af
 • schrijft af
 • schreef af
 • schreven af
afgeschreven
bijschrijven
 • schrijf bij
 • schrijft bij
 • schreef bij
 • schreven bij
bijgeschreven
doorschrijven
 • schrijf door
 • schrijft door
 • schreef door
 • schreven door
doorgeschreven
inschrijven
 • schrijf in
 • schrijft in
 • schreef in
 • schreven in
ingeschreven
meeschrijven
 • schrijf mee
 • schrijft mee
 • schreef mee
 • schreven mee
meegeschreven
naschrijven
 • schrijf na
 • schrijft na
 • schreef na
 • schreven na
nageschreven
neerschrijven
 • schrijf neer
 • schrijft neer
 • schreef neer
 • schreven neer
neergeschreven
overschrijven
 • schrijf over
 • schrijft over
 • schreef over
 • schreven over
overgeschreven
terugschrijven
 • schrijf terug
 • schrijft terug
 • schreef terug
 • schreven terug
teruggeschreven
toeschrijven
 • schrijf toe
 • schrijft toe
 • schreef toe
 • schreven toe
toegeschreven
uitschrijven
 • schrijf uit
 • schrijft uit
 • schreef uit
 • schreven uit
uitgeschreven
volschrijven
 • schrijf vol
 • schrijft vol
 • schreef vol
 • schreven vol
volgeschreven
voorschrijven
 • schrijf voor
 • schrijft voor
 • schreef voor
 • schreven voor
voorgeschreven
wegschrijven
 • schrijf weg
 • schrijft weg
 • schreef weg
 • schreven weg
weggeschreven
voorinschrijven
 • schrijf voorin
 • schrijft voorin
 • schreef voorin
 • schreven voorin
vooringeschreven