Alle vervoegingen van het werkwoord aaneenschrijven

infinitivus - infinitiefinfinitive
aaneenschrijven
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • schrijf aaneen
 
 • schrijf aaneen jij/je?
jij, je
 • schrijft aaneen
u
 • schrijft aaneen
hij
zij, ze
het
men
 • schrijft aaneen
zij, ze
wij, we
jullie
 • schrijven aaneen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • aaneenschrijf
dat jij, je
 • aaneenschrijft
dat u
 • aaneenschrijft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aaneenschrijft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aaneenschrijven
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • schreef aaneen
zij, ze
wij, we
jullie
 • schreven aaneen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aaneenschreef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aaneenschreven
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • aaneengeschreven
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • aaneenschrijvend