Alle vervoegingen van het werkwoord doorschrijven

infinitivus - infinitiefinfinitive
doorschrijven
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • schrijf door
 
 • schrijf door jij/je?
jij, je
 • schrijft door
u
 • schrijft door
hij
zij, ze
het
men
 • schrijft door
zij, ze
wij, we
jullie
 • schrijven door
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • doorschrijf
dat jij, je
 • doorschrijft
dat u
 • doorschrijft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorschrijft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorschrijven
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • schreef door
zij, ze
wij, we
jullie
 • schreven door
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • doorschreef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • doorschreven
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • doorgeschreven
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • doorschrijvend