Alle vervoegingen van het werkwoord afschrijven

infinitivus - infinitiefinfinitive
afschrijven
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • schrijf af
 
 • schrijf af jij/je?
jij, je
 • schrijft af
u
 • schrijft af
hij
zij, ze
het
men
 • schrijft af
zij, ze
wij, we
jullie
 • schrijven af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • afschrijf
dat jij, je
 • afschrijft
dat u
 • afschrijft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afschrijft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afschrijven
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • schreef af
zij, ze
wij, we
jullie
 • schreven af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afschreef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afschreven
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • afgeschreven
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • afschrijvend