Alle vervoegingen van het werkwoord meeschrijven

infinitivus - infinitief infinitive
meeschrijven
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • schrijf mee
 
 • schrijf mee jij/je?
jij, je
 • schrijft mee
u
 • schrijft mee
hij
zij, ze
het
men
 • schrijft mee
zij, ze
wij, we
jullie
 • schrijven mee
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • meeschrijf
dat jij, je
 • meeschrijft
dat u
 • meeschrijft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • meeschrijft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • meeschrijven
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • schreef mee
zij, ze
wij, we
jullie
 • schreven mee
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • meeschreef
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • meeschreven
participium - voltooid deelwoord past participle
 • meegeschreven
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • meeschrijvend