Alle vervoegingen van het werkwoord liegen

infinitivus - infinitief infinitive
liegen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lieg
 
 • lieg jij/je?
jij, je
 • liegt
u
 • liegt
hij
zij, ze
het
men
 • liegt
zij, ze
wij, we
jullie
 • liegen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • loog
zij, ze
wij, we
jullie
 • logen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gelogen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • liegend
vertaling english translation
 • to lie
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
voorliegen
 • lieg voor
 • liegt voor
 • loog voor
 • logen voor
voorgelogen