Alle vervoegingen van het werkwoord laten

infinitivus - infinitief infinitive
laten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • laat
 
 • laat jij/je?
jij, je
 • laat
u
 • laat
hij
zij, ze
het
men
 • laat
zij, ze
wij, we
jullie
 • laten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liet
zij, ze
wij, we
jullie
 • lieten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • gelaten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • latend
vertaling english translation
 • to let
infinitivus infinitief
infinitive
presens tegenwoordige tijd
present tense
imperfectum verleden tijd
past tense
participium voltooid deelwoord
past participle
vertaling engelse vertaling
english translation
weglaten
 • laat weg
 • liet weg
 • lieten weg
weggelaten
oplaten
 • laat op
 • liet op
 • lieten op
opgelaten
achterlaten
 • laat achter
 • liet achter
 • lieten achter
achtergelaten
aflaten
 • laat af
 • liet af
 • lieten af
afgelaten
binnenlaten
 • laat binnen
 • liet binnen
 • lieten binnen
binnengelaten
daarlaten
 • laat daar
 • liet daar
 • lieten daar
daargelaten
doorlaten
 • laat door
 • liet door
 • lieten door
doorgelaten
inlaten
 • laat in
 • liet in
 • lieten in
ingelaten
loslaten
 • laat los
 • liet los
 • lieten los
losgelaten
nalaten
 • laat na
 • liet na
 • lieten na
nagelaten
neerlaten
 • laat neer
 • liet neer
 • lieten neer
neergelaten
openlaten
 • laat open
 • liet open
 • lieten open
opengelaten
overlaten
 • laat over
 • liet over
 • lieten over
overgelaten
thuislaten
 • laat thuis
 • liet thuis
 • lieten thuis
thuisgelaten
toelaten
 • laat toe
 • liet toe
 • lieten toe
toegelaten
 • to allow
 • to permit
uitlaten
 • laat uit
 • liet uit
 • lieten uit
uitgelaten
 • to walk one’s dog
voorlaten
 • laat voor
 • liet voor
 • lieten voor
voorgelaten
vrijlaten
 • laat vrij
 • liet vrij
 • lieten vrij
vrijgelaten
 • to set free
 • to release
buitenlaten
 • laat buiten
 • liet buiten
 • lieten buiten
buitengelaten