Alle vervoegingen van het werkwoord verrijzen

infinitivus - infinitief infinitive
verrijzen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • verrijs
 
 • verrijs jij/je?
jij, je
 • verrijst
u
 • verrijst
hij
zij, ze
het
men
 • verrijst
zij, ze
wij, we
jullie
 • verrijzen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • verrees
zij, ze
wij, we
jullie
 • verrezen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • verrezen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • verrijzend
vertaling english translation
 • to arise