Alle vervoegingen van het werkwoord bijeennemen

infinitivus - infinitief infinitive
bijeennemen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • neem bijeen
 
 • neem bijeen jij/je?
jij, je
 • neemt bijeen
u
 • neemt bijeen
hij
zij, ze
het
men
 • neemt bijeen
zij, ze
wij, we
jullie
 • nemen bijeen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • bijeenneem
dat jij, je
 • bijeenneemt
dat u
 • bijeenneemt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bijeenneemt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bijeennemen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • nam bijeen
zij, ze
wij, we
jullie
 • namen bijeen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • bijeennam
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • bijeennamen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • bijeengenomen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • bijeennemend