Alle vervoegingen van het werkwoord welvaren

infinitivus - infinitief infinitive
welvaren
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • vaar wel
 
 • vaar wel jij/je?
jij, je
 • vaart wel
u
 • vaart wel
hij
zij, ze
het
men
 • vaart wel
zij, ze
wij, we
jullie
 • varen wel
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • welvaar
dat jij, je
 • welvaart
dat u
 • welvaart
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • welvaart
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • welvaren
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • voer wel
zij, ze
wij, we
jullie
 • voeren wel
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • welvoer
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • welvoeren
participium - voltooid deelwoord past participle
 • welgevaren
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • welvarend