Alle vervoegingen van het werkwoord samentreffen

infinitivus - infinitief infinitive
samentreffen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • tref samen
 
 • tref samen jij/je?
jij, je
 • treft samen
u
 • treft samen
hij
zij, ze
het
men
 • treft samen
zij, ze
wij, we
jullie
 • treffen samen
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • samentref
dat jij, je
 • samentreft
dat u
 • samentreft
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • samentreft
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • samentreffen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • trof samen
zij, ze
wij, we
jullie
 • troffen samen
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • samentrof
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • samentroffen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • samengetroffen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • samentreffend