Alle vervoegingen van het werkwoord afliggen

infinitivus - infinitiefinfinitive
afliggen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • lig af
 
 • lig af jij/je?
jij, je
 • ligt af
u
 • ligt af
hij
zij, ze
het
men
 • ligt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • liggen af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • aflig
dat jij, je
 • afligt
dat u
 • afligt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afligt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afliggen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • lag af
zij, ze
wij, we
jullie
 • lagen af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • aflag
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • aflagen
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • afgelegen
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • afliggend