Tegenwoordige tijd van het werkwoord afliggen

infinitivus - infinitief infinitive
afliggen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • lig af
 
 • lig af jij/je?
jij, je
 • ligt af
u
 • ligt af
hij
zij, ze
het
men
 • ligt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • liggen af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • aflig
dat jij, je
 • afligt
dat u
 • afligt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afligt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afliggen