Alle vervoegingen van het werkwoord afkopen

infinitivus - infinitiefinfinitive
afkopen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • koop af
 
 • koop af jij/je?
jij, je
 • koopt af
u
 • koopt af
hij
zij, ze
het
men
 • koopt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • kopen af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • afkoop
dat jij, je
 • afkoopt
dat u
 • afkoopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afkoopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afkopen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • kocht af
zij, ze
wij, we
jullie
 • kochten af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afkocht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afkochten
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • afgekocht
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • afkopend
vertalingenglish translation
 • to buy off