Alle vervoegingen van het werkwoord afbidden

infinitivus - infinitief infinitive
afbidden
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • bid af
 
 • bid af jij/je?
jij, je
 • bidt af
u
 • bidt af
hij
zij, ze
het
men
 • bidt af
zij, ze
wij, we
jullie
 • bidden af
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • afbid
dat jij, je
 • afbidt
dat u
 • afbidt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afbidt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afbidden
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • bad af
zij, ze
wij, we
jullie
 • baden af
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • afbad
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • afbaden
participium - voltooid deelwoord past participle
 • afgebeden
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • afbiddend