Alle vervoegingen van het werkwoord zwartkijken

infinitivus - infinitief infinitive
zwartkijken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • kijk zwart
 
 • kijk zwart jij/je?
jij, je
 • kijkt zwart
u
 • kijkt zwart
hij
zij, ze
het
men
 • kijkt zwart
zij, ze
wij, we
jullie
 • kijken zwart
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • zwartkijk
dat jij, je
 • zwartkijkt
dat u
 • zwartkijkt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • zwartkijkt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • zwartkijken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • keek zwart
zij, ze
wij, we
jullie
 • keken zwart
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • zwartkeek
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • zwartkeken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • zwartgekeken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • zwartkijkend