Alle vervoegingen van het werkwoord zoekbrengen

infinitivus - infinitiefinfinitive
zoekbrengen
Bol.com Outlet
Bol.com Algemeen
presens - tegenwoordige tijdpresent tense
ik
 • breng zoek
 
 • breng zoek jij/je?
jij, je
 • brengt zoek
u
 • brengt zoek
hij
zij, ze
het
men
 • brengt zoek
zij, ze
wij, we
jullie
 • brengen zoek
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgordepresent tense
dat ik
 • zoekbreng
dat jij, je
 • zoekbrengt
dat u
 • zoekbrengt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • zoekbrengt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • zoekbrengen
imperfectum - verleden tijdpast tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • bracht zoek
zij, ze
wij, we
jullie
 • brachten zoek
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgordepast tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • zoekbracht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • zoekbrachten
participium - voltooid deelwoordpast participle
 • zoekgebracht
participium praesentis - onvoltooid deelwoordpresent participle
 • zoekbrengend