Alle vervoegingen van het werkwoord wegzuigen

infinitivus - infinitief infinitive
wegzuigen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • zuig weg
 
 • zuig weg jij/je?
jij, je
 • zuigt weg
u
 • zuigt weg
hij
zij, ze
het
men
 • zuigt weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • zuigen weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wegzuig
dat jij, je
 • wegzuigt
dat u
 • wegzuigt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegzuigt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegzuigen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • zoog weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • zogen weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegzoog
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegzogen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggezogen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wegzuigend