Alle vervoegingen van het werkwoord wegvreten

infinitivus - infinitief infinitive
wegvreten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • vreet weg
 
 • vreet weg jij/je?
jij, je
 • vreet weg
u
 • vreet weg
hij
zij, ze
het
men
 • vreet weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • vreten weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wegvreet
dat jij, je
 • wegvreet
dat u
 • wegvreet
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegvreet
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegvreten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • vrat weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • vraten weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegvrat
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegvraten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggevreten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wegvretend