Alle vervoegingen van het werkwoord wegtrekken

infinitivus - infinitief infinitive
wegtrekken
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • trek weg
 
 • trek weg jij/je?
jij, je
 • trekt weg
u
 • trekt weg
hij
zij, ze
het
men
 • trekt weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • trekken weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wegtrek
dat jij, je
 • wegtrekt
dat u
 • wegtrekt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegtrekt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegtrekken
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • trok weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • trokken weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegtrok
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegtrokken
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggetrokken
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wegtrekkend