Alle vervoegingen van het werkwoord wegsmelten

infinitivus - infinitief infinitive
wegsmelten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • smelt weg
 
 • smelt weg jij/je?
jij, je
 • smelt weg
u
 • smelt weg
hij
zij, ze
het
men
 • smelt weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • smelten weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wegsmelt
dat jij, je
 • wegsmelt
dat u
 • wegsmelt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegsmelt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegsmelten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • smolt weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • smolten weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegsmolt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegsmolten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggesmolten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wegsmeltend