Alle vervoegingen van het werkwoord wegsluiten

infinitivus - infinitief infinitive
wegsluiten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • sluit weg
 
 • sluit weg jij/je?
jij, je
 • sluit weg
u
 • sluit weg
hij
zij, ze
het
men
 • sluit weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • sluiten weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wegsluit
dat jij, je
 • wegsluit
dat u
 • wegsluit
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegsluit
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegsluiten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sloot weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • sloten weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegsloot
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegsloten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggesloten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wegsluitend