Alle vervoegingen van het werkwoord wegslijten

infinitivus - infinitief infinitive
wegslijten
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • slijt weg
 
 • slijt weg jij/je?
jij, je
 • slijt weg
u
 • slijt weg
hij
zij, ze
het
men
 • slijt weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • slijten weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wegslijt
dat jij, je
 • wegslijt
dat u
 • wegslijt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegslijt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegslijten
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • sleet weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • sleten weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegsleet
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegsleten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggesleten
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wegslijtend