Alle vervoegingen van het werkwoord wegnemen

infinitivus - infinitief infinitive
wegnemen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • neem weg
 
 • neem weg jij/je?
jij, je
 • neemt weg
u
 • neemt weg
hij
zij, ze
het
men
 • neemt weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • nemen weg
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wegneem
dat jij, je
 • wegneemt
dat u
 • wegneemt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegneemt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegnemen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • nam weg
zij, ze
wij, we
jullie
 • namen weg
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wegnam
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wegnamen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • weggenomen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wegnemend