Alle vervoegingen van het werkwoord wachtlopen

infinitivus - infinitief infinitive
wachtlopen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • loop wacht
 
 • loop wacht jij/je?
jij, je
 • loopt wacht
u
 • loopt wacht
hij
zij, ze
het
men
 • loopt wacht
zij, ze
wij, we
jullie
 • lopen wacht
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • wachtloop
dat jij, je
 • wachtloopt
dat u
 • wachtloopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wachtloopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wachtlopen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • liep wacht
zij, ze
wij, we
jullie
 • liepen wacht
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • wachtliep
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • wachtliepen
participium - voltooid deelwoord past participle
 • wachtgelopen
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • wachtlopend