Alle vervoegingen van het werkwoord vrijkopen

infinitivus - infinitief infinitive
vrijkopen
presens - tegenwoordige tijd present tense
ik
 • koop vrij
 
 • koop vrij jij/je?
jij, je
 • koopt vrij
u
 • koopt vrij
hij
zij, ze
het
men
 • koopt vrij
zij, ze
wij, we
jullie
 • kopen vrij
presens - tegenwoordige tijd - bijzinvolgorde present tense
dat ik
 • vrijkoop
dat jij, je
 • vrijkoopt
dat u
 • vrijkoopt
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • vrijkoopt
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • vrijkopen
imperfectum - verleden tijd past tense
ik
jij, je
u
hij
zij, ze
het
men
 • kocht vrij
zij, ze
wij, we
jullie
 • kochten vrij
imperfectum - verleden tijd - bijzinvolgorde past tense
dat ik
dat jij, je
dat u
dat hij
dat zij, ze
dat het
dat men
 • vrijkocht
dat zij, ze
dat wij, we
dat jullie
 • vrijkochten
participium - voltooid deelwoord past participle
 • vrijgekocht
participium praesentis - onvoltooid deelwoord present participle
 • vrijkopend